Sigara Bırakma


Sigara Bırakma

Rezonans seansı sonrasında vücutta hızlı bir temizlenme olmakta ve bir iki gün içinde bünye, sigarayı gerçekte olduğu gibi, yani gerçek bir zehir olarak algılamakta ve sigara dumanına karşı doğal bir şekilde tepki vermektedir. Aslında, bu terapiler ile vücudun nikotine karşı yıllar içinde geliştirmiş olduğu "tolerans" hali ortadan kalkmakta, vücut, sigara dumanını gerçek haliyle, yani vücuda yabancı bir madde olarak algılamaya başlamaktadır.

Yapılan seans, sigara isteğini azaltır... Kısaca, terapiler sonrasında sigara isteği, çok net olarak hissedilebilir şekilde azalmakta, sigaranın dumanına karşı vücutta bir tepki oluşmakta ve seansa giren kişilerin hemen hepsinin söylediği gibi "vücudun sigara istemiyor olması, fiziksel bir istek duymama hali" yaşanmaktadır. Etki, -nikotin vücuda tekrar tekrar ve ısrarla tanıtılmadıkça- kalıcıdır.

Sigarayı kolayca bırakmak için...

      Sigarayı kolayca bırakmak için... Rezonans kısaca maddelerin çevresine yaydığı frekansları kullanılarak vücudun o maddeye karşı enerjetik bir yolla uyarılması işlemidir. Rezonans terapisi ise Almanya kökenli olup biorezonans teknolojisinin bağımlılıklar ve kilo vermeye odaklı özel şeklidir. Bu işlemi aşılamaya da benzetmek mümkün olabilir. Amaç alerjen ya da bağımlılık yapan maddeye karşı vücutta bir "silkelenme" ve "temizlenme" hali yaratabilmektir. Rezonans tekniği birbirinin ayna görüntüsü iki frekansın birbirini yok edeceği bilgisinden yola çıkar. İçilen sigaradan alınan frekans (elektromanyetik yayılım), elektronik olarak ters çevrilerek (ayna görüntüsü olarak) çok küçük elektromanyetik sinyaller şeklinde vücuda verilir. Yapılan işlem vücuda düşük frekanslarda (radyo sinyalleri gibi) yayın yapmak gibidir. Bağımlılık yaratan maddeden alınan frekans paterninin ayna görüntüsünün vücuda verilmesi ve iki ters frekans paterninin birbirini ortadan kaldıracağı bilgisi... Yani kısaca rezonans seansı bağımlılık yapan madenin çevresine yaydığı frekansların vücuttan silinmesi işlemidir. Bunun için 40 ya da 50 dakikalık tek seans genellikle yeterli olmaktadır.. İşlem sırasında kişi sakinleşme-rahatlama dışında bir şey hissetmez. “Yapılan terapiler sigara isteğini azaltır. Sigarayı stres yaşamadan ya da fazla kilo almadan bırakabilmenizi sağlar.”Terapilerin Etkisi... Geçen 11 yıl içinde yapılan 60.000'e yaklaşan sigara bırakma terapisinden alınan sonuçları yorumladığımızda bu seansların vücudun nikotin isteğini net olarak azaltttığını ve aslında vücudun nikotine olan tanışık olma durumunu ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Terapi sonrasında vücut nikotini ve yarattığı etkilerini unutuyor gibi durmaktadır. Kişi eski psikolojik alışkanlığıyla sigara içmeye kalksa vücut sigara dumanına tepki vermekte, kişi önceden bildiği tadı, keyfi almadığını görmekte ve sigara içme davranışının anlamsızlaştığını farketmektedir. Bundan dolyıdır ki seans sonrasında (2 gün geçtikten sonra) kişilerin sigara içilen ortamlara özellikle girmesini öneriyoruz. Çünkü özellikle kişinin yanında sigara içiliyorsa (yani vücut sigara dumanı ile karşılaştığında) isteğin ya da sigara içme talebinin hiç olmaması bu terapilerin ayırıcı özelliğidir. “Merkezimize sadece bir kez gelmeniz çoğu kez yeterlidir ancak; eğer zorlanıyorsanız destek seansına çağırılacaksınız Bunun yanında; 3 ay içinde alacağınız ikinci bir seans ücretsizdir.”

Kimler İçin Önerilir?

Sigarayı bırakmak çok kolay 

Yaptığımız terapileri ister psikolojik bağımlılığı olsun, ister ağır fiziksel bağımlılığı olsun sigaradan kurtulmak isteyen herkese öneriyoruz. Kalp pili taşıyanlar ve hamileler dışında bu terapiler herkese uygulanabiliyor. Bırakmak isteyen kişilerde ağır hastalıkların bulunması biorezonans seansları için engel değil. Rezonans terapilerinde, genel olarak bağımlılık arttıkça etkinliğin artacağını söyleyebiliriz. Uzun yıllardır sigara kullanan kişilerde, ya da fiziksel bağımlılığın fazla olduğu durumlarda terapilerin etkinliğinin belirgin arttığını görüyoruz. “Bağımlılığı yüksek olan ya da sigarayı asla bırakamayacağından korkan kişiler için özellikle öneriyoruz...”Siz yeterki isteyin...

Nikotin isteğinin azaltılması 

Terapilerinin belirgin özelliğidir. Nikotine karşı fiziksel bağımlılık sigaranın kullanıldığı yıl ve içilen miktar doğrultusunda artar. Biorezonansın etki mekanizmasını düşündüğümüzde madde bağımlılığı arttıkça, terapinin tetiklediği temizlenmenin etkisinin de artacağını düşünebiliriz. Yani terapilerin etkisi vücut ne kadar kirli ise o kadar belirgin olacaktır. Yeterki seansın sonrasında vücut temizlenebilmesi için yeterince desteklenebilsin.

Stresin azaltılması

 Terapilerin bir diğer belirgin etkisi ise stres düzeyinin azalmasıdır. Bu konunun ayrıntısı için psikolojik problemler için yaptığımız terapilere göz atmanızı rica ediyoruz. Rezonans yönteminde dışarıdan verilen çok düşük enerjili elektromanyetik sinyallerle vücudun iletişime-rezonansa girmesi amaçlanır. Terapilerde genellikle 2 günlük bir adaptasyon süresi gereklidir. 2 günden sonra kişide halen sigara arzusu varsa kesinlikle tekrar uygulama yapılmalıdır. Yani 2 günden sonra fiziksel bir nikotin talebi olmaması beklenir. Nikotin krizleri yaşanmıyor olmalıdır. Sigara isteğinin sadece bazen geliyor ve kısa sürede ortadan kalkıyor olması normal olandır. Sigaranın dumanı kişide tiksinti-bulantı yaratır. Kişi olur da sigara içmeye kalkarsa eski bildiği tadın artık olmadığını, keyif duygusunun kalmadığını farkeder. Vücut sigaraya tepki verir ve kişi çok doğal bir şekilde (ilk kez içiyormuş gibi) sigarayı söndürme gereğini hisseder. “Rezonans terapileri ciddi sağlık problemleri olan kişiler ve yaşlılar da dahil olmak üzere herkes için önerilir.”

Ya Bırakamazsam…

Sebebi her ne olursa olsun ilk seansta sigarayı bırakamayan kişilere 3 ay içerisinde yapılacak ikinci bir seans uygulaması ücretsizdir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz 60.000 e yakın uygulamadan edindiğimiz tecrübeyle şunu belirtmek istiyoruz: Aynı kişide farklı zamanlarda yapılan biorezonans kombinasyonları birbirinden çok farklı etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden ilk seansın ardından bir değişiklik hissetmiyorsanız 2-3 gün geçtikten sonra tekrardan seansa girmeniz çok önemlidir. Çok Önemli:  “Her seansın etki ya da etkisizlik olasılığı kendine özeldir ve yapılacak seansın sigaradan otomatikman uzaklaşma konusunda ne düzeyde bir değişiklik yapacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Tecrübemiz vücudun 2 günlük bir adaptasyon zamanına ihtiyaç duyduğu ve bu iki günün bitiminde eğer istek hala varsa, kişi kendisinde net bir değişim hissetmiyorsa seansın ille de tekrarlanması gerektiğidir. Aynı işlem yapılıyor olsa bile ya da aynı kişiye yapılıyor olsa bile... Farklı zamalarda yapılan seansların etkinliğinde büyük farklar görülmektedir.”Peki bunun sebebi nedir... Tecrübemiz uygulama sırasında kişinin içinde bulunduğu zihinsel halin uygulamaların etkinlik düzeylerini belirlediği yönündedir. Yani uygulama sırasında zihinsel faaliyetin aşırı olması ya da kişinin kendisini rahatlatmayı başaramaması terapilerin etkisini azaltmaktadır.

Ya Sigarayı Bırakmak İstemiyorsam…

Neoseans'ta  sunduğumuz çeşitli terapi kombinasyonlarının ve uzun süreli desteğin ne amaçla kullanılacağı kişinin kendi seçimindedir; önerimiz tercihin sigaradan tamamen kurtulmak olmasıdır. Bunun içinde önce sigaranın verdiği keyif hissinin bağımlılıkla ilişkisini kendi içimizde kabul etmek, sonra da bu bağımlılıktan kurtulmayı amaç edinmek ön koşuldur. Ne yapıyoruz?

Bilmeniz gereken önemli kurallar

    Rezonans terapilerinin tümünün detoks – temizlenme amaçlı yapıldığını unutmayınız. Seansların öncesinde su içmeye başlamanız önemlidir çünkü uygulama sırasında vücudunuzda sıvı eksiği olmamalıdır... Çünkü vücuttaki temizlenme, uygulama sırasında başlamaktadır ve vücudunuz suya ihtiyaç duyacaktır. Size uygulanacak olan rezonans terapisi Almanya kökenli olup biorezonans teknolojisinin bağımlılıklar ve kilo vermeye odaklı özel şeklidir. Seansın sonrasındaki günlerde de özellikle çok su içmeniz ve vücudunuza temizlenme konusunda yardım edecek diğer kurallarımza uymanız sigaradan kolayca kurtulabilmeniz açısından çok çok önemlidir.

Seans öncesi son sigaranızı içiyorsunuz

    Seansın hemen öncesinde sigara içmenizi isteyeceğiz. Hem de her zaman içtiğiniz marka sigarayı. Çünkü terapi son içtiğiniz sigaralar üzerinden yapılacak. Yani, içeceğiniz ve küçük bir cam tüp içine söndüreceğiniz sigarayı "silinecek frekans örneği" olarak kullanacağız. Yani frekanslarla "aşılanma" ya da biorezonans ile frekans temizliği denilen işlem son içtiğiniz sigara üzerinden olacak. Bu yüzden bu sigaranın genellikle kullandığınız marka sigaralar olması önemlidir. Bu kurala uyulması etkinliği arttırır.

 

 

ÖNEMLİ NOT …  Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler Dünya'da yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak bu sayfalarda anlatılanlar klasik tıbbi yöntemler, tıbbi  tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını;  rezonans terapileri ya da , bach çiçekleri de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.