Kişilik Testi Uygulamları


Kişilik Testi Uygulamları

Bireyin karakter yapısını ve ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak amaçlı olması nedeniyle, meslek seçiminden işe alıma kadar birçok alanda pratik uygulamaları bulunmaktadır.

Üzerinde bu kadar çok çalışılan bir alan olması nedeniyle sürekli yeni testler ortaya çıkmaktadır. Sözel testler olduğu gibi resimlerin veya renklerin kullanıldığı dilden ve kültürden bağımsız testler de mevcuttur.

 Kışiliğin veya karakterin ele alınması ise temelde iki farklı yöntemle olmaktadır: kişilik tipleri ve kişilik özellikleri. Kavramsal olarak birbirine yakın olsalar da, yaklaşımları birbirinden farklıdır. Birinde kişilik farklı tip veya sınıflara ayrılırken, diğerinde kişilikte var olabilecek özellikler ele alınır.